Sempozyum Programı

SEMPOZYUM PROGRAMI


08:30-09:00 Açılış konuşmaları

09:00-09:15 Acil Servis İşleyiş ve Yönetimi – Doç.Dr. Mehmet DOKUR

09:15-09:30 Kardiyak Aciller – Doç. Dr. Hakan UÇAR

09:30-09:45 Post-CPR Bakım – Dr. Öğr. Üyesi Türkan ÖZER

09:45-10:00 Kahve Arası

10:00-10:15 Sıvı-Elektrolit Dengesizliği – Doç. Dr. Nazmiye Özlem Kaptanoğulları HARMANKAYA

10:15-10:30 Nörolojik Aciller – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çağlar ÖZGÜR

10:30-10:45 Sepsis-Septik Şok – Dr. Öğr. Üyesi Emre AKTEPE

10:45-11:00 Kahve Arası

11:00-11:15 Acil Görüntüleme – Dr. Öğr. Üyesi Şükrü ŞANLI

11:15-11:30 Solunumsal Aciller – Dr. Öğr. Üyesi Canan Gündüz GÜRKAN

11:30-11:45 Ortopedik Aciller – Doç. Dr. Tuluhan Yunus EMRE

11:45-12:00 İlk Oturumların Genel Değerlendirmesi (Sözel ve Poster Bildiriler)

12:00-13:00 Öğle Arası

13:00-13:15 Acil Serviste Öğrenci Eğitimi – Dr. Öğr. Üyesi Göksu AFACAN

13:15-13:30 Doğal Afet Kriz Yönetimi – Dr. Öğr. Üyesi Tuncay PALTEKİ

13:30-13:45 Hasta Bakım Algoritmaları – Sağ. Memu. Bedri AKSU

13:45-14:00 Kahve Arası

14:00-14:15 Acil Serviste Yapılan Minimal İşlemler – Sağ. Memu. Recep TOSUN

14:15-14:30 Hasta Taşıma Teknikleri – Paramedik Ömer KAPLAN

14:30-14:45 Triaj-Triaj Kodları – ATT Mehmet Emir PELİT

14:45-15:00 Kahve Arası (Sözel ve Poster Bildiriler)

15:00-17:00 Workshoplar

  • CPR – Doç. Dr. Mehmet DOKUR
  • EKG Okuma – Dr. Öğr. Gör. Göksu AFACAN
  • Entübasyon – Sağ. Memu. Recep TOSUN
  • Hasta Taşıma Teknikleri – Paramedik Ömer KAPLAN
  • Kardiyak Mönitörizasyon – ATT Mehmet Emir PELİT

ETKİNLİK İÇİN KALAN SÜRE


00Gün00Saat00Dakika00Saniye

KAYIT VE PROGRAM BAŞVURU